Mirocs-hegy (Nagy-Böglyös)

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
4/10

A Mirocs-hegy olda­lá­ban meg­bú­jó apró szerb fal­vak­ban, dacol­va a vál­to­zó idők­kel, az embe­rek ma is főként gaz­dál­ko­dás­sal fog­lal­koz­nak.

A vegyes erdő­ben jel­zett ösvény a Mirocs-hegy karszt­fenn­sík­já­nak pere­mé­re vezet.

A Nagy-Bög­lyös mész­kő­szirt­jé­ről egy klasszi­kus­nak mond­ha­tó kár­pá­ti kép tárul elénk: a Duna sza­lag­ja a Kazá­nok fehér­lő hegye­i­nek szűk rései között kanya­rog. A szir­tek mögött a Kár­pá­tok leg­dé­libb hegye, az Almás-hegy­ség vonu­la­tai hul­lá­moz­nak. Észak­ke­let­re hal­vá­nyab­ban már a Mehá­dia-hegy­ség is fel­tű­nik.

Hazajáró epizódban szerepelt: