Mártonfalva

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

Szent Már­ton püs­pök emlé­két őrzi Már­ton­fal­va. Itt is van szép Árpád-kori temp­lom. És neve­ze­tes kúria is: a Hor­váth-Lázár udvar­ház, ahol 1849-ben tanács­koz­ni gyűl­tek össze a szé­ke­lyek és úgy hatá­roz­tak, hogy nem alkusz­nak, ők bizony foly­tat­ják az önvé­del­mi har­cot.

Hazajáró epizódban szerepelt: