Marosfő

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
2/10

A Csí­ki- és a Gyer­gyói-meden­ce víz­vá­lasz­tó­ján, a Gyer­gyói-hava­sok és a Har­gi­ta közöt­ti Geré­ces-nye­reg­ben fog­lal helyet Erdély egyik leg­je­len­tő­sebb hegy­vi­dé­ki üdü­lő­he­lye, Maros­fő.

Hazajáró epizódban szerepelt: