Máriabeszterce

Uticélok / Délvidék / Szlavónia

A hagyomány szerint 1545-ben a törökök közeledtére a Varasd megyéből származó 15. századi Mária szobrot Besztercére hozták és a templom alatt elásták. 40 év után előkerült, ám 1654-ben újra baljós idők jártak, ezért újból elrejtették a templom falában. Végre 1684-ben a zágrábi püspök végleg visszahelyezte a szobrot a helyére. Azóta tömegek zarándokolnak a csodák forrásához, a Szűzanyához. A magyarok is mindig szívesen jöttek, erről tanúskodik egy 18. századi búcsús ének is:

 

Te is szegény Bűnös ember, kit Isten ostora ver,

Tovább gonoszban ne hevergy, hanem buzgó szívvel jer,

Bisztricei Máriához Oltalom Városához,

Hogy az ördög meg ne tsallon, lölköd vigasságához.

Hazajáró epizódban szerepelt: