Mária-völgy

Uticélok / Ausztrália

Szin­te min­den Krisz­tus hívő nem­zet­nek van a völgy­ben kápol­ná­ja, s hála a helyi közös­ség össze­fo­gá­sá­nak, már a magya­rok­nak is.

Hazajáró epizódban szerepelt: