Magyarvalkó

Uticélok / Erdély / Kalotaszeg
Nehézségi szint:
3/10

Hon­fog­la­lás kori tele­pü­lés. A falu jel­leg­ze­tes­sé­ge a fazsin­de­lyes, négy­fia­tor­nyos, erő­dí­tett góti­kus temp­lom. A körü­löt­te lévő teme­tő­ben régi és új kop­ja­fák őrzik a múlt emlé­két

Hazajáró epizódban szerepelt: