Magyargyerőmonostor

Uticélok / Erdély / Kalotaszeg
Nehézségi szint:
3/10

Elő­ször 1332-ben emlí­tet­ték a kora­be­li kró­ni­kák Monos­tor néven. Ez a falu büsz­kél­ked­het Kalo­ta­szeg leg­ré­geb­bi temp­lo­má­val. A temp­lom mögött áll Kos­suth Lajos híres bánya­ta­ná­cso­sá­ról, Deb­rec­ze­ni Már­ton­ról elne­ve­zett táj­ház, ahol meg­cso­dál­ha­tó Fel­szeg szín­pom­pás nép­raj­zi vilá­ga.

Hazajáró epizódban szerepelt: