Lóvész

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Lóvé­szen nagy­részt Mold­vá­ból bete­le­pült pász­tor csa­lá­dok utó­dai élnek.

De ami­ért iga­zán neve­ze­tes a kör­nyék, az Erdély leg­na­gyobb vas­úti völgy­híd­ja, a Kár­pá­tok víz­vá­lasz­tó­ján átke­lő Csík­sze­re­da-Gyi­mes­bükk vas­út­vo­nal impo­záns épít­mé­nye, az ere­de­ti­leg 1897-ben épült Kar­akó-völgy­híd.

Hazajáró epizódban szerepelt: