Kútdombja

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
3/10

Ked­ves tör­té­net kap­cso­ló­dik Kút­domb­já­hoz. Ami­kor 1657-ben a kilyén­fal­vi­ak ide­jöt­tek, első dol­guk volt kutat ásni a for­rás körül. Akkor fel­me­rült a kér­dés, hogy „azt a kali­bát” hova épít­sék. A válasz az volt, hogy a kút domb­já­ra. Így lett Kút­domb­ja Kilyén­fal­va máso­dik temp­lo­ma. A helyi­ek min­den évben két­szer, szé­na­ta­ka­rí­tás előtt, Szent Kris­tóf nap­ján, és Szent Ist­ván nap­ján tar­ta­nak itt misét.

Hazajáró epizódban szerepelt: