Krivádia-szurdok

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
5/10

A patak több mint egy kilo­mé­ter hosszan vág­ta át a szik­lát, olyan vad és járat­lan szur­do­kot alkot­va, hogy a ván­dor kény­te­len a patak­me­der­ben halad­ni. Ahogy bel­jebb hato­lunk, egy­re vadab­bak a zúgók, egy­re szű­kebb a szo­ros és sok­helyt szin­te sima és füg­gő­le­ges mész­kő­fa­lak sze­gé­lye­zik. Med­ré­ben sok helyen már deré­kig ér a víz.

Hazajáró epizódban szerepelt: