Kopott-csapás-nyereg

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A Hor­gas-havas alatt, a Sebes-Körös és a Feke­te-Körös víz­vá­lasz­tó­ján, a Kopott-csa­pás nyer­gé­ben tisz­ta idő­ben cso­dá­la­tos lát­vány fogad. Dél­re a Pádis és a Bihar rét­je­it és erdős kúp­ja­it lát­juk. A Vara­só-meden­ce felett a Kék-Mag­ura erdős hátát, távo­labb a Déli-Kár­pá­to­kat is.

Hazajáró epizódban szerepelt: