Kondra-kereszt környéke

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

A Kond­ra-keresz­tet annak ide­jén egy meg­gyil­kolt pász­tor emlé­ké­re állí­tot­ták. Ma a 32-es határ­va­dász emlék­tú­ra egyik csúcs­pont­ja. A gyep­ha­va­son tovább halad­va érjük el a Réz-tete­jét, ahon­nan meg­cso­dál­hat­juk a Naska­lat jel­leg­ze­tes pata­kok szab­dal­ta táját.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: