Kerek-hegy

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
3/10

Bereg­szász felett maga­so­dik a tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű Kerek-hegy. Az Árpád-kor­ban a bere­gi kirá­lyi erdő ura­da­lom volt erre­fe­lé. 1233-ban II. And­rás itt erő­sí­tet­te meg a király és az Egy­ház viszo­nyát ren­de­ző híres bere­gi egyez­ményt. És per­sze a bere­gi erdő­ben buj­kál­tak a kuruc fel­ke­lők is.

Hazajáró epizódban szerepelt: