Kékesfüred és az Obavai-kő

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
3/10

Apró falu Kékes­fü­red. Szi­nyák, vagy­is Kékes a nevét onnan kap­ta, hogy gyógy­ha­tá­sú for­rá­sa­i­nak vize kékes árnya­la­tú.

A vul­ká­ni ere­de­tű Oba­vai-kőről pom­pás kilá­tás nyí­lik a Róna- és a Borzsa-havas­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: