Katrosa-völgye

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

A legen­dás erdők­ben Atil­la vité­zei mel­lett ma már újko­ri hős lel­kek is bolyon­ga­nak. Azok a szé­kely határ­va­dá­szok, akik a máso­dik világ­égés­ben a vég­ső­kig kitar­tot­tak a túl­erő­vel szem­ben és éle­tü­ket adták a hazá­ért. Egy eldu­gott tisz­tá­son, ahol egy­kor az Árpád-vonal kászo­ni völgy­zá­rá­nak kaszár­nyái vol­tak, fake­reszt áll emlé­kük­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: