Karszthíd

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
4/10

A Kis-Ugoly­ka patak men­tén hala­dunk a Krasz­na-havas cso­dá­la­tos vilá­ga felé. A bükk­er­dő­ben a kék jel­zés egy külön­le­ges ter­mé­sze­ti cso­dá­hoz vezet.

A Krasz­na dél­nyu­ga­ti részén a fel­szín­re buk­ka­nó idős mész­övek egyik lát­vá­nyos, monu­men­tá­lis pél­dá­ja, a Karszt­híd­nak neve­zett kép­ződ­mény.

Hazajáró epizódban szerepelt: