Karcfalva

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Csíknagyboldogasszony. A fényes középkort idézi e szép név, amikor Karcfalva mint járási székhely Jenőfalvával, Dánfalvával és Madarassal egy községet alkotott.

Karcfalva egykori központi szerepéről mesélnek városias jellegű épületei is. A négy falu 15. századi közös vártemplomának magas, lőréses várfala jelzi: nemcsak a hit fellegvára volt, de a tatár-török hadak betörései idején is menedéket nyújtott. A 18. században jócskán átalakították, de szentélye átörökített valamit abból a ragyogó korból, amit a gótika fémjelzett.

Hazajáró epizódban szerepelt: