Jézuskiáltó

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
3/10

A Nagy-Kükül­lő völ­gye Kereszt­úr­nál több kilo­mé­te­res meden­cé­vé szé­le­se­dik. A síkot öve­ző dom­bok leg­ne­ve­ze­te­sebb­je, a Jézus­ki­ál­tó. Tete­jén az ősi fake­reszt helyén az első világ­há­bo­rú után a 144 hősi halott emlé­két hatal­mas kőke­reszt­tel örö­kí­tet­ték meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: