Iszkrony

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Isz­krony a Mader­s­pach csa­lád­ról híres, ugyan­is ők indí­tot­ták el a 19. szá­zad ele­jén a szén­bá­nyá­sza­tot a Zsil-völ­gyé­ben. Egy­ko­ri kúri­á­juk pom­pás dend­ro­ló­gi­ai park­já­ból csak egy árva, de annál neve­ze­te­sebb tuli­pán­fa maradt élet­je­lül, amit még 1880-ban Mader­s­pach Anna hoza­tott, egye­ne­sen Párizs­ból.

Hazajáró epizódban szerepelt: