Istenszéke

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
4/10

Déd­a­biszt­rá­ról a Biszt­ra, majd az Utas-patak völ­gye­in keresz­tül érhe­tő el a Kele­men-hava­sok jel­leg­ze­tes pla­tós csú­csa, az Isten­szé­ke. A hatal­mas ande­zit szik­lák­kal sze­gé­lye­zett csúcs a Biszt­ra és a Galo­nya völ­gye fölé maga­so­dik, ragyo­gó kilá­tást nyújt a Maros-völ­gyé­re és a Gör­gé­nyi-hava­sok­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: