Írott-kő

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

A leg­ré­gibb for­rá­sok még Fenyő-hegy­nek, majd Szál­kő­nek nevez­ték a csú­csot. Az első faki­lá­tó 1891-ben épült, majd a 1913-ban húz­ták fel a jelen­le­gi kőki­lá­tót, az Árpád-tor­nyot. Akkor még nem gon­dol­ták, hogy a hegy­ség leg­ma­ga­sabb orma hét esz­ten­dő múl­va határ­pont lesz. A határ­nyi­tás után újra láto­gat­ha­tó csúcs 1989 óta az orszá­gos kék­tú­ra új vég­pont­ja lett.

Hazajáró epizódban szerepelt: