Hutwisch-csúcs

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

Az ezer­éves határ men­tén járunk. Sűrű fenyő­er­dő vezet a hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ja felé.

Éppen 896 méter­re maga­so­dik a Hut­wisch-csú­csa, amely­nek tete­jén világ­há­bo­rús emlék­mű és faki­lá­tó fogad, ahon­nan egész Őrvi­dék talán leg­szebb kör­pa­no­rá­má­ja nyí­lik.

Hazajáró epizódban szerepelt: