Gyertyános (Csángótelep)

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
3/10

Az egy­ko­ri csán­gó fal­vacs­ka, Gyer­tyá­nos mára elnép­te­le­ne­dett, egy­ko­ri háza­it már csak nyá­ri szál­lá­sok­nak hasz­nál­ják. Pedig fény­ko­rá­ban egy-egy csa­lád­nál akár 8–10 gyer­mek is sza­lad­gált, akik­nek isko­lát is épí­tet­tek. Az épü­le­tet az esz­tel­ne­ki önkor­mány­zat hoz­ta rend­be.

Hazajáró epizódban szerepelt: