Gordon-tető (Jézus Szíve Kilátó)

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
3/10

A Gor­don-tete­jén a Fényt hozó Krisz­tus nyújt védő kart a Nyi­kó-men­te magyar népe felé. A hatal­mas, 22 méte­res acél­szo­bor Zawacz­ky Wal­ter ’udvar­he­lyi kép­ző­mű­vész alko­tá­sa. Anya­ga meg­osz­tot­ta a szé­ke­lye­ket, de mi ne állunk be a fa és a vas küz­del­mé­be, néz­zünk kör­be inkább a kilá­tó fej­ré­szé­ből: a domb­vi­dék hal­mai között nem keve­sebb, mint 15 falut szám­lál­ha­tunk meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: