Golburn-Penrose Park

Uticélok / Ausztrália

„Isten hozott!” fel­irat fogad­ja a messzi­ről jött ván­dort Goulburn-ben, a pálo­sok Pen­ro­se Park­já­ban. „Isten áldd meg a magyart”, foly­ta­tó­dik a magyar kápol­nán a fohász, s meg­erő­sí­té­sül itt van a Magya­rok Nagy­asszo­nya is. A kop­ja­fák egy másik magyar kápol­ná­hoz vezet­nek. Mert egy­ből ket­tő is épült a kicsi völgy­ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: