Girda patak völgye

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A Pádis déli részén ren­ge­teg ter­mé­sze­ti cso­dá­val talál­koz­ha­tunk. A Szá­ra­zőr-völgy­ben talál­ha­tó a Koj­ba víz­ke­let, ami a Nagy-Koj­ba bar­lang­ban bújik vissza a fel­szín alá.

A völgy­ben kanyar­gó Gir­da-patak vize olyan tisz­ta, hogy nyu­god­tan olt­hat­juk belő­le szom­jun­kat.

A kék pont jel­zé­sen halad­va egy újabb mesés karszt­je­len­ség­hez érünk: a Tőz-víz­ke­let­hez. Itt tör elő a Nagy-Koj­ba bar­lang­ban elnye­lő­dő víz.

Hazajáró epizódban szerepelt: