Garcsin-völgy

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
4/10

A Gar­csin völ­gye egyi­ke a leg­szebb hava­si szo­ro­sa­ink­nak, egy­ko­ri határ­át­ke­lő. A Gar­csin meze­jén az újon­nan épült Pün­kös­di rózsa turis­ta­ház vár­ja a turis­tá­kat. A mene­dék­ház télen-nyá­ron nyit­va áll a meg­fá­radt ván­do­rok előtt, iga­zi erdei spe­ci­a­li­tá­sok­kal.

Hazajáró epizódban szerepelt: