Galonya

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
2/10

A Galo­nya patak Maros­ba ömlé­sé­nél, az apró Galo­nyán ma is áll a híres neve­ze­tes vadász­ház, amit annyi magyar író és köl­tő meg­éne­kelt már. A maros­vé­csi Erdé­lyi Heli­kon iro­dal­mi kör ala­pí­tó­ja, báró Kemény János uno­ká­ja, Nagy Kemény Géza él itt, s a nagy­ma­má­já­ról elne­ve­zett Augusz­ta-vadász­kas­té­lyá­ban ven­dég­há­zat üze­mel­tet.

Hazajáró epizódban szerepelt: