Galbina-szirt

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A jég­bar­lang­tól alig egy kilo­mé­ter­re dél­ke­let­re emel­ke­dik a sár­ga kör jel­zé­sen meg­kö­ze­lít­he­tő Gal­bi­na-szirt, ahon­nan szép idő­ben remek kilá­tás tárul a Biha­ri karszt szép­sé­ge­i­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: