Galbina-kőköz és az Eminenciás-vízesés

Uticélok / Erdély / Bihar
Nehézségi szint:
4/10

Utunk a Gal­bi­na-patak vad szű­kü­le­té­be vezet. Való­já­ban egy beom­lott haj­da­ni bar­lang folyó­só­ján lép­ke­dünk. A nehe­zen jár­ha­tó szur­do­kot még 1901-ben épí­tet­te ki Czá­rán Gyu­la. A leg­va­dabb sza­kaszt nem vélet­le­nül nevez­te a Pokol-tor­ná­cá­nak, amely szé­dü­lés­re haj­lan­dók­nak nem ajánl­ha­tó.

Az Emi­nen­ci­ás-víz­esés után a szo­ros szin­te derék­szög­ben és igen mere­de­ken észak­nak for­dul.

Hazajáró epizódban szerepelt: