Feketeváros

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A 17. szá­za­di város­fa­lon rést nyi­tó Török kapun lépünk be az ódon kis­vá­ros­ba. Úgy tart­ják, a tele­pü­lést a török három­szor is elpusz­tí­tot­ta, erre az idő­re emlé­kez­tet a kapu mel­lett a híres török ház is.

Hazajáró epizódban szerepelt: