Fancsal-tető

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
4/10

A Fan­csal tűz­há­nyó észa­ki tara­ján hiá­ba kere­sünk tisz­tást, csak egy tenyér­nyi helye nyújt kilá­tást. De a Lapos­nya felé húzó­dó völ­gyek és hegy­ol­da­lak vég­te­len fenyő­ren­ge­te­ge­i­nek lát­vá­nyá­ért bőven meg­éri fel­jön­ni ide.

Hazajáró epizódban szerepelt: