Eszkimó-jégbarlang

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A Gla­voi-rét­ről a sár­ga pont jel­zé­sű ösvé­nyen halad­va érhe­tő el a Pádis-hegy­ség egyik leg­hí­re­sebb üre­ge, az Esz­ki­mó-jég­bar­lang. Az üreg­ben min­den évben két hatal­mas jég­tömb kelet­ke­zik, amit Czá­rán Gyu­la az esz­ki­mó­nak és a fele­sé­gé­nek neve­zett el. A dolog pikan­té­ri­á­ja az, hogy az esz­ki­mó min­den évben kény­te­len új fele­sé­get válasz­ta­ni magá­nak, tud­ni­il­lik a nyá­ri hóna­pok­ban a bar­lang bel­se­jé­ben lévő nyí­lá­son keresz­tül a besüt a nap, és az esz­ki­mó mel­let­ti kisebb jég­töm­böt, a fele­sé­get min­den évben követ­ke­ze­te­sen elol­vaszt­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: