Egyeskő

Egyeskő

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
8/10

A Hagy­más-hegy­ség iko­ni­kus szik­la­tor­nya, az Egyes­kő. A tete­jé­re menet a néhol szin­te füg­gő­le­ges fala­kon acél­sod­ro­nyok segí­tik a mászást. A hatal­mas mész­kő szik­la­tömb tövé­ben, több turis­ta­út talál­ko­zá­si pont­já­ban 1932-ben épült az Egyes­kő-mene­dék­ház.

Hazajáró epizódban szerepelt: