Dérföld

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Dér­föld mel­lett az erdő­ben kis kápol­na tart­ja a ván­dor­ban a lel­ket. 1720-ban épít­tet­te Ester­há­zy Gábor, a Magya­rok Nagy­asszo­nya tisz­te­le­té­re. Ez is egy a sok búcsú­já­ró helye­ink közül, hiszen az itt faka­dó for­rás­nál is cso­dás gyó­gyu­lá­sok men­tek vég­be.

Hazajáró epizódban szerepelt: