Csudáló-kő

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

A kő tete­jén egy faki­lá­tó segít a kör­pa­no­rá­ma meg­csu­dá­lá­sá­ban. A mon­da sze­rint a tar­tár­já­rás ide­jén ide mene­kül­tek fel az embe­rek a Gyer­gyói-meden­cé­ből, és innen „csu­dál­ták”.

Hazajáró epizódban szerepelt: