Csofronka

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

Ahhoz, hogy elér­jük a Csof­ron­kát, meg kell kerül­ni a Kovács­pé­ter-havast és a Meggyes-tetőt is. A Meggyes alatt a Ló-havas irá­nyá­ba vezet az út, mely­nek nagy­ívű pusz­tá­já­ról már a Gyil­kos-tó kör­nyé­ke és a Békás-szo­ros szik­la­vi­lá­ga is elő­tű­nik.

A Csof­ron­ka süve­gé­re drót­kö­tél segít­sé­gé­vel kapasz­ko­dunk fel. A csú­cson gyo­pár­dí­szes kereszt fogad­ja a ván­dort.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: