Csíkszenttamás

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

1725 óta önál­ló falu Csík­szent­ta­más, azelőtt Csík­szent­do­mo­kos­sal volt egy köz­ség. Közös temp­lo­muk rom­jai még ma is a hegy­te­tőn áll­nak. Egy­kor vár­kas­tély is övez­te, biz­tos mene­dé­ket nyújt­va a falu lakó­i­nak. A véd­fa­lat 1725-ben bon­tot­ták le, ebből készült Szent­ta­más temp­lo­ma.

A domb mel­lett fek­szik a Fene­ket­len-tó. E szép tavacs­ká­ból a Hőviz­nek neve­zett patak folyik ki, amely olyan meleg, hogy télen sem fagy be.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: