Csíkszentsimon

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Az Olt men­ti Csík­szent­si­mon már nem­csak szín­tisz­ta for­rás­vi­zé­ről, de folyé­kony kenye­ré­ről is messzi föl­dön híres. A szé­kely sör­fő­zés sok évszá­za­dos hagyo­má­nyát 2014-ben ele­ve­ní­tet­ték fel Szent­si­mon­ban, ami­kor elő­vet­ték a régi recep­te­ket és elkezd­ték főz­ni az iga­zi Csí­ki sört.

Hazajáró epizódban szerepelt: