Csíkborzsova

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

A ter­mé­szet tör­vé­nyei meg­ta­ní­tot­ták Bor­zso­va gaz­dál­ko­dó népét a hagyo­má­nyok tisz­te­le­té­re és össze­tar­tó közös­ség­gé ková­csol­ta az itt élő­ket. Erre jó pél­da a lako­dal­mas gaz­dák talál­ko­zó­ja is.

Hazajáró epizódban szerepelt: