Cseredomb és a Csiga-domb

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
3/10

Az ásvány­vi­zes tan­ös­vé­nyen fek­szik Cse­re­domb, ahol bor­víz­for­rás talál­ha­tó. Évszá­za­dok óta jár­nak ide a kör­nyék­ből, s aki­nek nincs nya­va­lyá­ja, asz­ta­li víz­ként is nyu­god­tan fogyaszt­hat­ja ezt a rend­kí­vül jó ízű for­rás­vi­zet. A Csi­ga-dom­bot Erdély leg­na­gyobb ara­go­nit-elő­for­du­lá­sá­val ren­del­ke­ző domb­ját a ma is aktív sós-meszes ásvány­víz­for­rás épí­tet­te, évez­re­dek alatt.

Hazajáró epizódban szerepelt: