Csatószeg

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Alcsík erős kato­li­kus vidék. Majd min­den falu­ja igen ősi egy­há­zi emlé­kek­kel büsz­kél­ked­het, így Csa­tó­szeg is, ahol már az Árpá­dok kora óta imád­ják Istent a falu góti­kus ere­de­tű temp­lo­má­ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: