Csalhó sziklacsúcsai

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

A Tóka-csúcs­ról cso­dás pano­rá­ma nyí­lik a táj­ra. Alant fénye­sen csil­log a Békás tó víz­tük­re az Esz­te­na-hegy­ség előtt. A Csal­hó fehér szik­lái is szé­pen tün­dö­köl­nek. Észak­ra a közel 80 méter magas Pan­a­gia tor­nya sugár­zik. Dél­re, a hosszan elnyú­ló pla­tó végén a Nagy-Aklos is fel­ra­gyog.

Észak­nyu­gat felé a Szép­les, a Rad­nai- és a Kele­men-hava­sok, elő­te­rük­ben a Besz­ter­cei-hava­sok­kal. Délebb­re a Gyer­gyói-hava­sok és a Nagy-Hagy­más, míg mögöt­tük a Gör­gé­nyi-hava­sok és a Har­gi­ta köszön­ti a ván­dort.

Nagyon lát­vá­nyos a Tóka pira­mi­sa, alat­ta a Pász­tor­kő hatal­mas szik­lá­já­val. A szé­les, sima tetőn a Dochia ház­hoz érve a Detu­ná­ta szik­la­cso­port­ja köszön ránk. Majd indu­lás tovább dél­nek, a hegy­ség leg­ma­ga­sabb csú­csá­ra, a Nagy Aklos­ra.

Dél felé a pla­tó kiszé­le­se­dik és viszony­lag lan­ká­san emel­ke­dik a leg­ma­ga­sabb pont­já­ig.

Hazajáró epizódban szerepelt: