Cenk-hegy

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
4/10

Bras­só felett maga­so­dik a Cenk-hegy. Régi szik­la­út vezet a hegy­re. Az út a 80 éve a szik­lá­ba vágott Gábony-lép­csőn emel­ke­dik fel­fe­lé a sár­ga három­szög jel­zé­sen. A nép ajkán szá­mos legen­da kerin­gett a hegy­ről, az egyik sze­rint Cenk egy óri­ás volt, akit fek­ve, álmá­ban ért a vég­zet. A csúcs észa­ki olda­lá­ban 1873-ban épí­tet­ték az első kilá­tót, ahon­nan cso­dás kilá­tás nyí­lik Bras­só­ra és a Bar­ca­sá­gi-sík­ra. A Cenk-hegyen egy­kor mil­le­ni­u­mi emlék­mű maga­so­dott, ami bar­bár pusz­tí­tás áldo­za­ta lett. Ma már csak alap­jai lát­ha­tók a csú­cson.

Hazajáró epizódban szerepelt: