Bélafalva

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

A közép­ko­ri temp­lom magá­ban álló tor­nya dél­ce­gen ügye­li a Répát-hegy­ség ölé­be húzó­dó Béla­fal­vát. Lát­ta azt is, ami­kor 1825-ben a Tuzson csa­lád­ba meg­szü­le­tett János, s hamar magá­ba szív­ta a nem­ze­ti önren­del­ke­zés szel­le­mét. Innen indult, hogy alig 24 éve­sen hon­véd­tiszt­ként a sza­bad­ság­harc szé­kely­föl­di csa­tá­i­nak, így a nyerg­es­te­tői ütkö­zet­nek is hőse legyen.

Hazajáró epizódban szerepelt: