Battyánfalva

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

Mura­szom­bat szom­széd­sá­gá­ban, a Lend­va folyó men­tén még nehe­zebb sors jutott Battyán­fal­va 16. szá­za­di nagy­sza­bá­sú kas­té­lyá­nak. Ere­de­ti­leg a raki­csá­nyi kas­tély is a Széchyek bir­to­ka volt, tőlük került kalan­dos úton a Bat­thyá­ny csa­lád­hoz. A barokk ura­da­lom bel­ső udva­rá­nak egy részét fel­újí­tot­ták, de kül­ső hom­lok­za­ta lehan­go­ló lát­ványt nyújt.

Hazajáró epizódban szerepelt: