Bakónaki-tó és a Szent Vid forrás és kápolna

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
3/10

A tavat a patak mes­ter­sé­ges fel­duz­zasz­tá­sá­val hoz­ták lét­re, remek kirán­du­ló­hely. A Bakó­na­ki-tó köze­lé­ben fek­vő erdő­ben talál­ha­tó a Szent Vid for­rás, mely­nek vize gyó­gyí­tó erő­vel bír a látá­si és hal­lá­si pana­szok­ra. Felet­te magas­lik a Szent Vid kápol­na.

Hazajáró epizódban szerepelt: