Babele-sziklái

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
4/10

A Bucsecs-fenn­sík pere­mén talál­ha­tó a Bab­ele-mene­dék­ház. A pazar kilá­tás mel­lett az itt talál­ha­tó szik­la­kép­ződ­mé­nyek vonz­zák a turis­tá­kat. A kopár pla­tón a szél és az eső külön­le­ges kőalak­za­to­kat fara­gott ki a homok­kő és kong­lo­me­rá­tum réte­gek­ből. Itt lát­ha­tó a hegy­ség véd­je­gyé­nek szá­mí­tó hatal­mas szfinx is.

Hazajáró epizódban szerepelt: