Algyógy

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

A Hunyad megyei Algyógy szí­vé­ben egy tel­ken két külön­le­ges temp­lom áll őrsé­get az elmú­lás felett.

Az Árpád-kori kör­temp­lom Erdély egyik leg­ősibb kerek­temp­lo­ma.

A másik, refor­má­tus temp­lom egy koráb­bi helyén épült, s az 1930-as évek­ben nyer­te el mai for­má­ját. Sajá­tos­sá­ga, hogy a haj­da­ni római für­dő sír­kö­vei, szob­rai és az elpusz­tult refor­má­tus temp­lom góti­kus ele­mei épül­tek be fala­i­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: