Megjelent a 2022-es Hazajáró falinaptár

Megjelent a 2022-es Hazajáró falinaptár

A Haza­já­ró fali­nap­tár segít­sé­gé­vel hónap­ról-hónap­ra beba­ran­gol­hat­juk a Kár­pát-meden­ce varázs­la­tos tája­it, az erdé­lyi hava­sok­tól a Bör­zsö­nyön át a Fel­vi­dé­kig.

Meg­vá­sá­rol­ha­tó web­áru­há­zunk­ban, vagy sze­mé­lye­sen a kiadó­nál:
Dext­ra­me­dia Kft. 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Tel: +36–1‑201–37-34, e‑mail:
A kiad­vány ára: 2500,-Ft.